top of page

LØSNINGEN

FORBUD
REGULERING

Særlige autonome våben bør fuldstændigt forbydes, specifikt dem som har mennesker som mål eller opererer udenfor meningsfuld menneskelig kontrol.

Ikke-forbudte autonome våben bør reguleres igennem positive forpligtelser, der sikrer at våben forbliver under meningsfuld menneskelig kontrol.

HANDLING

Det er i sidste ende verdens nationer, der skal bliver enige om en juridisk bindende  international aftale om autonome våben.

 

Danmark har i øjeblikket ingen betydelig holdning på området eller involvering i forhandlingerne, modsat vores nabolande.

 

Som almen dansker er det vigtigste du kan gøre at

  1. diskutere autonome våben med din familie, venner og kollegaer,

  2. kræve handling fra regeringen om at udvikle en nationalpolitik på området og støtte op de internationale forhandlinger.

bottom of page